قوانین و مقرارات طراحی وب سایت

– نحوه طراحی و اجرا :
دربازه ی یک الی دوهفته پس از عقد قرار داد پیشنمایشی از وبسایت تحویل کاربر داده می شود و سعی بر این است که تا حد امکان نظر ایشان جلب شود و پس از تاییده ی نهایی پیشنمایش وبسایت توسط کارفرما برنامه نویسی وبسایت آغاز می گردد .

– نحوه برنامه نویسی و اجرا :
استفاده از عکس ، متن ، چیدمان ، ترکیب و رنگ بندی و در کل طراحی وب سایت مورد قرارداد ، پس از تایید نهایی همان طور که در پیشنمایش وبسایت نمایش داده شده برنامه نویسی و اجرا می شود .

– مطابق با این قرار داد ، کارفرما متعهد می شود مطابق با نیاز مجری در تهیه و تحویل محتوای وب سایت اعم از عکس ، کاتالوگ ، فرآیندها ، اطلاعات علمی و فنی مربوطه و دیگر نیازمندی ها مانند : آرم شرکت ، رنگ های سازمانی و ….. بمنظور طراحی وبسایت حداکثر همکاری را بعمل آورد .

– هزینه تولید محتوای اختصاصی و پر کردن وبسایت ایجاد شده مانند عکاسی صنعتی ، تایپ ، ترجمه ، انیمیشن ، تهیه و تولید موسیقی ، صدا و فیلم ، دیجیتایز کردن موسیقی و صدا و فیلم ، تغییرات اساسی در ساختار وب سایت و موارد متفرقه دیگر بعهده کارفرما می باشد و مسئولیتی به عهده ی شرکت آسان نیست.
سایت بصورت خام تحویل داده می شود و محتوا ی اختصاصی قرارداد مجزا خواهد داشت.

– مجری طرح متعهد می گردد بر اساس موضوع قرارداد از لحاظ طراحی و برنامه نویسی و نحوه انجام کار رضایت کارفرما را بطور کامل جلب نماید و هرگونه اعتراض یا عدم رضایت کارفرما از کار انجام شده که به موضوع قرارداد مربوط می گردد باید هرچه سریع تر از سوی مجری رسیدگی شده و اصلاح گردد.

– هرگونه تغییر در مفاد قرارداد که به توافق طرفین رسیده باشد به صورت الحاقیه قرارداد تنظیم و پس از امضا برای طرفین قابل اجرا خواهد بود .

– چنانچه مجری نسبت به وجوه دریافتی بابت هر صورت حساب معترض باشد می بایست حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاری پس از دریافت ، مراتب را کتبا و با ذکر دلایل و مستندات لازم به کارفرما اعلام نماید . در غیر این صورت موضوع تایید شده تلقی خواهد شد .

– مجری در رابطه با دامین و هاست تهیه شده از سوی کارفرما و همچنین هزینه تمدید هاست و دامین هیچ گونه تعهدی ندارد .

– پشتیبانی ۱۵ روزه وب سایت :
پس از اتمام قرارداد و تحویل وب سایت از طرف مجری، کارفرما به مدت ۱۵ روز بابت بررسی نهایی و یا تغییرات مورد نیاز احتمالی ، زمان خواهد داشت ، تا نظرات و نیازهای خود را به صورت کتبی به مجری اعلام نماید . بدیهی است بعد از گذشت ۱۵ روز از اتمام مدت قرارداد و تحویل وب سایت ، مجری هیچگونه تعهدی در قبال تغییرات و یا ایرادات احتمالی نداشته و در صورت نیاز انجام تغییرات ، طبق تعرفه و خارج از مبلغ قرارداد اصلی و طبق قرارداد جدید بین طرفین هزینه های مربوط اخذ خواهند شد .

– آموزش کارفرما :
پس از اتمام و تحویل پروژه به کارفرما ، مجری موظف می باشد آموزش های لازم ، جهت تولید محتوا و مدیریت وب سایت را به کارفرما آموزش دهد .

– پشتیبانی یک ساله از پروژه :
در صورت بروز مشکل در طراحی وب سایت مانند : چیدمان ، ترکیب و مانند این ها در قسمت های مختلف وب سایت کارفرما به مدت ۱ سال زمان خواهد داشت تا نظرات و مشکلات طراحی وب سایت مانند : چیدمان ، ترکیب و مانند این ها را به صورت کتبی به مجری اعلام نماید .
– در صورت بروز مشکل در شکل ظاهری وب سایت بر اثر دخالت کارفرما در طراحی و برنامه نویسی وب ، پیمانکار هیچ گونه مسئولیتی در قبال باز سازی و تصحیح قالب ، رنگ بندی و مواردی از این قبیل نداشته و در صورت بروز این گونه مشکلات طبق تعرفه و خارج از مبلغ قرارداد هزینه مربوطه اخذ خواهد شد .